Feedback och klagomål

 

Hur kan jag dela min feedback med Sparla-teamet?

Vi bryr oss om våra kunder och kommer alltid att uppskatta att du tar dig tid att dela med dig av dina idéer och feedback; både positivt och negativt. Vi bygger vår app tillsammans och din åsikt är viktig. Skicka oss ett e-postmeddelande till care@sparla.co eller skriv till oss på vårt Instagram-konto.

 

Jag är missnöjd med Sparla och vill klaga

Ibland kan saker gå fel och du kan känna dig frustrerad. Kontakta vår kundtjänst genom att skriva till care@sparla.co

 

Jag är missnöjd med hur Sparla hanterade mitt klagomål

Om du fortfarande är missnöjd ​​efter att ha kontaktat Sparlas team, vänligen skicka ett formellt klagomål till vår klagomålshanterare. Beskriv händelsen när den hände, tidigare kommunikation med Sparla angående denna fråga och hur ser du lösningen. Vår klagomålshanterare gör en opartisk utvärdering av ditt klagomål. Sparla svarar dig inom 15 arbetsdagar. Du kan nå vår klagomålshanterare via e-post på care@sparla.co.

 

Andra instanser som hjälper dig

Vi på Sparla gör allt vi kan för att du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Om en tvist inte löses mellan dig och Sparla kan du vända dig till Consumers 'Banking and Finance Bureau, tel. 08-22 58 00, som ger gratis vägledning eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan också gå till en allmän domstol.