Hållbarhet

För oss på Sparla är hållbarhet av yttersta vikt. Vår vision är att bryta förbannelsen av överkonsumtion och bidra till bättre ekonomi i samhället. Nedan presenterar vi några av de auktioner vi tar. Har du frågor eller vill veta mer om vår hållbarhetsstrategi? Skriv till oss på hello@sparla.co.

Casual Business Meeting

Vårt löfte

1. Donera 10% av vår vinst till aktörer som arbetar mot FN: s hållbarhetagenda 2030, mål 15.2.
2. Sträva efter att ta in kapital från investeringsföretag som har en hållbarhetsstrategi.

3. Vi tillämpar triple-botom-line rapportering med lika fokus på "människor", "vinst" och "planet".

4. Vi strävar efter att bli ett av de tre bästa företagen i fintech-branschen när det gäller kundnöjdhet och lojalitet.

5. Vår prissättning är transparent. Vi säljer ingen data och har inga dolda avgifter.

6. Involvera alla anställda i våra hållbarhetsprinciper och deras utveckling.

7. Välja av partners, leverantörer och underleverantörer som delar våra hållbarhetsprinciper.

8. Hålla vår miljöpåverkan till ett minimum. Läs mer om hur vi gör det nedan.

Hur vi minimerar vår påverkan

- Använder hållbara alternativ när det gäller finansiella tjänster, pensioner och investeringar.

- Använder vegetarisk mat vid evenemang och möten.

- Använder återvunna möbler och kontorsmaterial så mycket som möjligt och återvinner det material vi kan.

- Åker kollektivtrafik, cyklar eller använder fordon med förnybara bränslen eller el.

- Är digitala och minimerar pappersanvändningen.

- Väljer ett hotell- eller boendealternativ med minsta möjliga miljöpåverkan.

- Använder grön el med liten miljöpåverkan.

- Håll resandet till ett minimum och använd tåg när resor krävs. Om vi måste flyga väljer vi resor med förnybart bränsle och låga koldioxidutsläpp.